header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Inschrijven bij HCRBBij HCRB draait het om sportiviteit, wederzijds respect en gezelligheid. Wij zijn een vereniging voor en van alle leden. Het lidmaatschap bij HCRB houdt dan ook meer in dan alleen een balletje slaan tijdens de training en/of wedstrijd. Onze vereniging draait bijna volledig op de inzet van vrijwilligers. Doordat we allemaal ons steentje bij dragen, ieder op zijn/haar eigen wijze, zijn we een gezellige en sfeervolle club. Daarom wordt er van de leden in de categorieƫn senioren, oudere jeugd, maar zeker ook van de ouders/verzorgers van junioren iets verwacht in deze. Op het inschrijfformulier hieronder wordt hier dan ook om gevraagd.


Op het inschrijfformulier, dient de inschrijver ook aan te geven bekend te zijn met de inhoud van de beleidsstukken van HCRB. Deze kunnen gevonden worden door hier te klikken. Je kunt ook via de teammanager, coach of lijncoƶrdinator vragen stellen en relevante informatie krijgen.


Vrijwilligers kunnen zich ook op onderstaand formulier inschrijven. Interesse in bepaald vrijwilligerswerk aangeven is mogelijk op het formulier, maar het kan ook andersom waarbij jij aangeeft wat je talent en interesse is en commissies en bestuur kijken hoe dat kan bijdragen aan onze mooie vereniging van en voor iedereen.


Graag willen wij vragen onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Indien de inschrijver jonger dan 18 jaar is ontvangen wij ook graag het e-mailadres en telefoonnummer van ouder(s)/Verzorger(s).


Voor vragen over de inschrijving of lidmaatschap bij HCRB kunt u altijd mailen naar [email protected] of [email protected]


Speciaal voor toekomstige nieuwe leden heeft HCRB een informatieboekje met alle informatie die handig is om te hebben. Lees hier het informatieboekje door! 


Keuze inschrijving
   
persoonsgegevens
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
   
Extra informatie
   
   
 
   
   
Vrijwilligerstaken
   
Diploma's
   
   
Sponsoring
   
Eventuele opmerkingen
   
Akkoordverklaring
  Ik verklaar kennis te hebben genomen van de statuten, het huishoudelijke reglement, de privacyverklaring en de gebruiksvoorwaarden van HCRB

 
   
   
 
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB.


Agenda

Nog geen agenda punten.
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast