header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

ALV - Verslagen

Twee keer per jaar wordt een Algemene Vergadering gehouden waarin het bestuur met de leden terugblikt op de uitvoering van het beleid en vooruit blikt op het te voeren beleid. Deze vergaderingen vinden in november en juni plaats . Het bestuur stelt de aanwezigheid en inbreng van leden erg op prijs om de verbinding met de leden optimaal in te kunnen vullen en het beleid bij de leden te kunnen toetsen.


In artikel 19 lid 5 van het verenigingsstatuut van de HCRB is opgenomen dat ├ílle leden in de ledenvergadering stemrecht hebben. Daarbij is enig onderscheid aangebracht. Zo hebben clubleden, ereleden en juniorclubleden persoonlijk stemrecht. Daarentegen mogen jeugdclubleden vertegenwoordigd worden door één wettelijk vertegenwoordiger (ouder). Ook zijn er stemverhoudingen van toepassing: de uitgebrachte stemmen van clubleden en ereleden wegen zwaarder dan die van juniorleden en jeugdclubleden.

Jeugdclubleden zijn leden die voor 1 oktober van het lopende verenigingsjaar jongen zijn dan 16 jaar.

Juniorclubleden zijn leden die voor 1 oktober van het lopende verenigingsjaar jonger zijn dan 18 jaar, maar ouder dan 16.

Clubleden zijn leden die voor 1 oktober van het lopende verenigingsjaar ouder zijn dan 18 jaar.

Hieronder vindt u de verslagen van de laatste Algemene Leden Vergaderingen.

 Verslag ALV 22 november 2011 (definitief)

 Verslag ALV 22 mei 2012 vastgesteld

 Verslag ALV 6 november 2012 vastgesteld

 Verslag ALV 4 juni 2013 vastgesteld

 

 
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast