Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
De Club - Voorwaarden

HCRB is een vereniging. Voor leden van de vereniging gelden regels. Hieronder worden enkele belangrijke voorwaarden en regels vermeld die horen bij het lidmaatschap van HCRB. De volledige tekst van de statuten, reglementen en besluiten genomen door de Algemene Leden Vergadering (ALV) staan vermeld op de website.

 

Contributie

Leden zijn verplicht tot het betalen van de contributie en het bijbehorende entreegeld.

Wedstrijdtenue

Tijdens wedstrijden en toernooien is het dragen van het officiële HCRB tenue verplicht. Hier kan alleen van afgeweken worden als de KNHB dit voorschrijft of met toestemming van het bestuur.

-Voor de heren: rood/blauw shirt, blauwe broek en rood/blauwe kousen.

-Voor de dames: rood/blauw shirt, blauwe rok en rood/blauwe kousen.

 

Normen en waarden:

Normen en waarden worden binnen de club gehandhaafd. Indien nodig zullen leden of ouders hierop worden aangesproken.

 

Participatie

Hockeyen bij HCRB betekent MEE DOEN. De organisatie van onze club is volledig in handen van vrijwilligers. Leden, ouders en jeugdleden houden de vereniging draaiende.

HCRB verwacht van senioren:

·Een helpende hand bij de organisatie van clubactiviteiten

·Het hebben van een scheidsrechters kaart (C-kaart) en het fluiten van wedstrijden op zaterdag en zondag

·Het volgen van een trainingscursus en het geven van trainingen (selectieteams)

·Het vervullen van bar- en supervisiediensten

·Participatie in bestuur en commissies

 

Van alle junioren (A- en B-jeugd) verwacht HCRB:

·Dat zij de training niet verzuimen zonder geldige afzegging

·Een helpende hand bij de organisatie van jeugdactiviteiten

·Het hebben van een scheidsrechters kaart (C-kaart) en het fluiten van wedstrijden

·Het deelnemen aan scheidsrechters instructie en het fluiten van wedstrijden (C-jeugd)

·Het volgen van een trainingscursus en het geven van trainingen

 

HCRB doet een beroep op ouders van junioren en jongste jeugd om:

·Bij toerbeurt het vervoer te verzorgen van een team van hun kind naar uitwedstrijden

·Bij toerbeurt bardienst te verrichten bij de thuiswedstrijd van het team van hun kind

·Een bijdrage te leveren aan de activiteiten van de vereniging

·Te participeren in bestuur en commissies