Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
Communicatie teamindeling
19-3-2018

Iedereen kent die spanning aan het einde van het seizoen als de elftal indeling bekend gemaakt wordt, zowel bij spelers alsook bij de ouders. In het gehele proces gaat veel goed maar er gaan ook nog steeds zaken minder goed. Om de kwaliteit van het proces en de communicatie daarover te verbeteren en tevens de feeling met de elftallen te vergroten, hebben we besloten om verantwoordelijkheden te scheiden en een aantal zaken anders in te richten en te organiseren.


Zo is besloten om een "nieuwe” commissie op te richten met daarin lijncoördinatoren en selectiecommissie leden. Samen zijn ze verantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat van de teamindeling. 


De rol van lijn coördinator is meer gericht op het feeling houden met de teams in zijn of haar lijn en daarmee het overzicht te houden van wat er speelt in deze teams. Daarnaast is de lijncoördinator nog steeds intensief betrokken bij de elftal indelingen van de breedte teams. 


De leden van de Selectie Commissie zijn verantwoordelijk voor het selectieproces en het resultaat. Er wordt nu het gehele jaar door gekeken, beoordeeld, informatie verzameld en vastgelegd

Uiteindelijk zullen de Elftal Commissie en de Selectie Commissie gezamenlijk tot een overall team indeling moeten zien te komen. De uiteindelijke communicatie over de team indelingen zal door de Elftalcommissie gedaan worden. De commissie is inmiddels gestart met het proces, zo zijn de eerste ronde gesprekken nav ingeleverde stickformulieren gevoerd.


De selectiecommissie leden zijn: Martijn van Driel, Bastiaan Boetes, Noor Ferket, Eveline Hofland en Pieter Breijs


De lijncoördinatoren zijn: Mark Pieterse (JA), Gerard van Rij (MA),Martijn van Driel (JB) Ronald Hoevenaars (MB), Jurgen Flohr(JC), Eelco Mulder (MC), Bastiaan Boetes(JD), Tjerk Hagedoorn(MD), Kees Regeling (JE), Stephan Verboom(ME8).


Het in goede banen leiden van dit alles zal gedaan worden door Gerard van Rij (commissaris Hockey), die vanaf dit seizoen de verantwoordelijkheid voor de Elftal Commissie op zich heeft genomen, en Erik Jan Boon die de verantwoordelijkheid op zich heeft genomen om het selectieproces en de selectiecommissie vorm te geven en in te richten.


Wij zijn van mening dat met deze stap

  • Meer leden/ouders te kunnen betrekken bij het indelen van onze hockeyteams
  • En kwalitatief betere en breed gedragen teamindeling te kunnen realiseren
  • Een verbetering te kunnen aanbrengen in de communicatie rondom de elftal indelingen
  • Helderheid te kunnen verschaffen in de vorming van de teams


Namens de Commissie Hockey

Gerard van Rij


Afbeelding Nieuwsitem