header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Elftalcommissie

Voorlopige teamindeling - toelichting

19-6-2010
De voorlopig teamindelingen voor het seizoen 2010-2011 zijn bekend. Deze zijn te bekijken door één van de volgende 4 excel-sheets te downloaden: - Jongste-jeugd-HCRB-2010-2011(voorlopig) (F tot en met D8) - meisjes-HCRB-2010-2011(voorlopig) (D11- tot en met A) - Jongens-HCRB-2010-2011(voorlopig) (D11- tot en met A) - senioren-HCRB-2010-2011(voorlopig).
 
De Elftal commissie wil bij deze voorlopige teamindeling de volgende zaken benadrukken: - Teamindelingen zijn voorlopig: Bij aanvang van de competitie zijn wijzigingen mogelijk. - Voor meisjes A geldt de kanttekening dat ,afhankelijk van het aantal aanmeldingen gedurende de zomermaanden, nog besloten kan worden 3 teams te creëren ipv 2. - Binnen een bepaalde categorie zijn de spelers voor wat betreft de 1e teams (bijv. C1) op sterkte ingedeeld. Voor de overige teams (bijv. C2, C3 etc.) is met name ook naar andere (o.a. sociale aspecten gekeken). Een 2e team (bijv. C2) is dus niet per definitie sterker dan een 3e of 4e team (bijv. C3 of C4). - De indeling heeft als op basis van de volgende gegevens plaatsgevonden: HCRB technisch beleidsplan HCRB, door coaches ingevulde stickformulieren, resultaten selectietrainingen, Ledenbestand en overige input van coaches, coördinatoren en overige betrokkenen. Op basis van deze gegevens is een concept voorlopige teamindeling gemaakt die met de coaches is afgestemd. Het resultaat van deze afstemming is de hier gepresenteerde voorlopige teamindeling. - Spelers, die hun wensen c.q. verwachtingen niet vervuld zien in deze teamindeling hebben tot 1 augustus 2010 de mogelijkheid om dit kenbaar te maken. Schrijf in dat geval een email met Uw verzoek en motivatie naar [email protected]. De elftalcommissie neemt Uw bezwaren c.q. wensen zeer serieus. In de eerste EC vergadering na 1 augustus zal de EC een gezamenlijk besluit nemen over het door U ingediende verzoek.

Dit besluit zal daarna zo spoedig mogelijk aan U gecommuniceerd worden. - De EC heeft het plan de trainingen te laten beginnen in week 34. Informatie hierover volgt in augustus. - De competitie begint in het weekend van 11 en 12 september. - Meer informatie over het beschikbaar zijn van de nieuwe HCRB tenues ontvangt U zo spoedig mogelijk. Ten slotte wenst de Elftalcommissie iedereen een hele goede en fijne vakantie toe. Tot aan het begin van het nieuwe (en eerste) HCRB-seizoen.
 
De elftal Commissie.
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast