header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

31 MEI ALV TE REEUWIJK

Nieuws afbeelding 26-5-2011

Beste (ouders van) leden,

 

Het bestuur van Hockey Club Reeuwijk Bodegraven nodigt u uit voor de

 

ALGEMENE VERGADERING OP DINSDAG 31 MEI 2011.

 

Aanvang 20.30 uur, locatie clubhuis Reeuwijk. De agenda is als volgt:

 

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Vaststellen verslag AV 23 november 2010

4. Vaststellen en wijzigen reglementen:

A. Reglement Bestuur, Algemene Vergadering, etc

Dit betreft een nieuw reglement dat voor vaststelling aan de leden wordt voorgelegd.

B. Reglement Commissies

Dit betreft een nieuw reglement dat voor vaststelling aan de leden wordt voorgelegd. 

C. Wijziging reglement Financiën

Dit betreft een wijzigingsvoorstel van het op 25 mei 2010 vastgestelde reglement dat voor vaststelling aan de leden wordt voorgelegd.

5. Meerjarenbeleid HCRB

Het bestuur heeft haar visie op de toekomst van de HCRB in een notitie beschreven en stelt de leden voor dat vast te stellen.

6. Begroting 2011 – 2012 en contributie 2011 -2012

7. Terugblik hockeyseizoen 2010 - 2011

8. Bestuurswisseling

Aftredend: Arie Verhaar, vice-voorzitter en algemeen bestuurslid
Verkiesbaar: Linda van Oosterhout, commissaris Bar en Evenementen

9. Rondvraag

10. Sluiting

 

De benodigde documenten vind je onder aan dit bericht, met uitzondering van de financiële stukken. Deze zijn via de mail op te vragen bij [email protected]

 

 

 

 

Agenda

16-10 HERFSTVAKANTIE SCHOLEN
18-10 Herfstkamp
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast