header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

NIEUWSBRIEF MAART 2012

Nieuws afbeelding 8-3-2012

Nieuwsbrief van het bestuur, maart 2012


Beste leden, jeugdleden en ouders van jeugdleden,


De zaalhockeycompetitie ligt inmiddels achter ons en het voorjaarseizoen staat voor de deur.

Wij vragen daarom voor de volgende onderwerpen jullie aandacht.


Zaalkampioenen:

Onze felicitaties gaan naar: Jongens B2, Meisjes A2 en Meisjes D3


Digitale wedstrijdformulieren:

Na een succesvolle pilot in District Midden Nederland en District Noord Holland zal ook in District Zuid-Holland begonnen worden met de uitrol van het Digitale Wedstrijdformulier.

Komend weekend zal bij een aantal verenigingen tussen hun vastgestelde wedstrijden dit formulier ingezet worden.

Het betreft op dit moment alleen de wedstrijden van de Jongste Jeugd . Na het weekend zal dit worden geëvalueerd en bij een positief resultaat het aantal deelnemende verenigingen in Zuid-Holland verder worden uitgebreid.

Het Bestuur en de Jongste Jeugd Commissie van HCRB hebben zich bij de Bond aangemeld om mee te doen aan het Digitale Wedstrijdformulier.

Zodra ook bij HCRB het Digitale Wedstrijdformulier wordt ingevoerd zullen de coaches van onze Jongste Jeugdteams volledige en duidelijke instructies krijgen hoe e.e.a in zijn werk gaat.

Het ligt in de verwachting dat bij het begin van het volgende seizoen het Digitale Wedstrijdformulier ook wordt ingevoerd bij Jeugdelftallen en Senioren.

Bij vragen kunnen jullie je wenden tot de Jongste Jeugdcommissie en wedstrijdsecretaris Jan Sipkes.


Uitsluitend betalen met pin

Sinds 1 maart 2012 kan bij de verenigingen HGCte Wassenaar en Ring Pass te Delft in hun kantine niet meer met contant geld betaald worden, alleen met de Pinpas.

Uitspelende teams bij deze verenigingen dienen hiermee rekening te houden.


Kassaregistratiesysteem:

Zoals al eerder bericht is een nieuw kassaregistratiesysteem aangeschaft. De bedoeling is uiteraard dat iedereen die bardienst heeft met dit systeem werkt. Bij de kassa ligt een korte gebruiksaanwijzing van dit gebruiksvriendelijke systeem. Lees deze goed door voordat je aan de bardienst begint.

Actie Volvo

Inmiddels heeft een derde lid dit seizoen al een nieuwe Volvo aangeschaft en kan de club weer 1000 euro op haar rekening bijschrijven.


Vrijwilligersdiner

Afgelopen zaterdag 3 maart heeft het jaarlijkse vrijwilligersdiner (al weer voor de vierde keer) plaatsgevonden. Dit keer gesponsord door o.a. Volkswagen/Audi dealer van Beijnum. Afgaande op de stemming en de reactie van de aanwezigen was het wederom een zeer geslaagde avond. Wil jij deze happening ook een keer meemaken en een bijdrage leveren aan de club, meld je dan aan als vrijwilliger voor HCRB.


Oefenwedstrijden:

Een aantal coaches heeft het initiatief genomen om voor zijn/haar elftal een oefenwedstrijd te organiseren. Dit soort initiatieven juicht het bestuur zeer toe.

Om alles in goede banen te leiden is het wel nodig dat de procedure voor oefenwedstrijden gevolgd wordt, zodat we voor al die elftallen alles in goede banen kunnen leiden. Deze procedure verschijnt binnenkort op de site. Voor toekomstige oefenwedstrijden vragen wij de coaches hier goede nota van te nemen.


Scheidsrechtersopleiding

Binnenkort wordt weer de start gemaakt met de scheidsrechtersopleiding. In drie avonden worden alle spelregels doorgenomen en wordt het examen voorbereid. Zodra de data bekend zijn wordt dit gecommuniceerd. Voor de jeugd geldt dat alle spelers van 14 jaar en ouder deze opleiding dienen te volgen voor zover ze nog niet in het bezit zin van een scheidsrechterkaart. Daarnaast zijn geïnteresseerden uiteraard ook van harte welkom om de opleiding te volgen en examen af te leggen.


Coachavond

De volgende Coach informatieavond is gepland op woensdagavond 14 maart.

De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het clubhuis in Reeuwijk

Dus voor alle coaches, maar ook als je coach wilt worden: JE BENT VAN HARTE WELKOM!

De volgende onderwerpen zullen deze avond aan bod komen:

taken van een coach, het technisch en tactisch coachen van een hockeyteam, belangrijke data en o.a. de komende selectie procedure.

Rogier Belien, de trainers coördinator van HCRB, organiseert deze bijeenkomst samen met de EC.

Dus, ben je coach, wil je coach worden of ben je om een andere reden geïnteresseerd, laat deze avond dan niet aan je voorbijgaan.

Inloop-avonden commissie Hockey.

De commissie Hockey is het orgaan dat binnen HCRB alle zaken regelt die rechtstreeks met hockey te maken hebben.

Zoals de organisatie van trainingen, samenstelling van teams en de vormgeving van het technisch beleid.

Om het contact hierover met onze leden en ouders van leden zo goed mogelijk te laten verlopen, organiseert de commissie hockey inloopavonden.

Iedereen, die wat te vertellen of te overleggen heeft met de commissie hockey, is van harte welkom op de volgende dinsdagavonden (van 19.00 uur tot 20.00 uur, Clubhuis Reeuwijkse Hout)

- 3 april 2012

- 8 mei 2012

- 5 juni 2012

Het rechtstreekse emailadres waarmee de commissie hockey ook te bereiken is blijft gehandhaafd: [email protected].


Krijtborden geplaatst in kleedkamers

In de dames- en herenkleedkamer zijn twee krijtborden geplaatst voorzien van een schematisch veld ten behoeve van de teambesprekingen. Deze borden zijn ter beschikking gesteld door de familie Linssen (Semmelweislaan) waarvoor dank namens alle leden van HCRB.


Contact:

Heb je vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan willen we dat graag weten. Stuur s.v.p. een mail naar: [email protected]

Verder vragen wij je regelmatig de website te raadplegen, hierop vind je altijd de laatste informatie

Met vriendelijke groet,


Bestuur HCRB

Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast