header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Nieuws afbeelding 12-11-2012
Dinsdag 6 november jl heeft de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging plaatsgevonden. Zoals gebruikelijk op de najaarsvergadering zijn de jaarcijfers over het seizoen 2011-2012 gepresenteerd door de penningmeester. De Commissie Hockey presenteerde haar beleidsplan met als kernpunten: structureren, professionaliseren en socialiseren. Verder vond er een bestuurswisseling plaats: Ben van Vulpen neemt de plaats in van Léon Walenbergh. Als vice-voorzitter heeft Ben de sponsoring en het jeugdbestuur in zijn portefeuille.
Het bestuur heeft tijdens de vergadering medegedeeld dat zij van haar bevoegdheid gebruik gemaakt heeft om Paulien Bak (postuum) tot lid van verdienste te benoemen, vanwege haar bijzondere verdienstelijkheid voor de vereniging. Paulien heeft voor HCRB en het voormalige HCR veel taken uitgevoerd. Zij was een actief en betrokken lid. Haar naam zal als eerste vermeld worden op het nieuw te plaatsen ere-bord van HCRB. Op een apart bord zullen de ereleden en leden van verdienste van de bij de fusie verdwenen verenigingen MHCB en HCR vermeld worden.
Het volledige concept-verslag van de ALV vindt u binnenkort op de site.

Agenda

16-10 HERFSTVAKANTIE SCHOLEN
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast