header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Beheer

WORKSHOP: BOUW MEE AAN HCRB !

Nieuws afbeelding 21-9-2014
Kom ook op dinsdag 23 september en doe mee!

Op de laatste ALV is al aangekondigd dat we de komende maanden graag met de leden de volgende stap in de ontwikkeling van onze club willen maken.
 
Tijdens deze ALV is het Hockey Technisch Beleidsplan goedgekeurd. Dat zal nu geimplementeerd gaan worden. Daarnaast liggen nog een aantal cruciale vragen voor. Hoe kunnen we onze vereniging laten groeien naar weer zo’n 700 leden, zodat onze basis net wat sterker is om ieder op zijn eigen niveau te laten hockeyen? In de ambities die we hebben uitgesproken, zowel qua niveau als qua ledenaantal, past een derde (water)veld in Reeuwijk. Hoe gaan we dit realiseren? Is het wenselijk dat we op termijn de beide locaties handhaven, of is het voor de ontwikkeling van de club beter alle activiteiten te concentreren op de locatie Reeuwijkse Hout?
 
We willen graag dat alle leden hierover mee kunnen denken en praten. Daarom willen we op dinsdag 23 september as een workshop houden, waarvoor alle leden worden uitgenodigd en waar in (kleine) groepen over deze belangrijke zaken kan worden gediscussieerd. De input vanuit deze sessie zal de basis zijn voor ons lange termijnplan.

 

We willen de komende maanden ook verder werken aan de structuur van de vereniging. Hoe zou de vereniging georganiseerd moeten zijn om alle ambities die er liggen waar te maken? Het gaat daarbij niet alleen om de samenstelling van het bestuur en de daaronder hangende commissies, maar ook over zaken als de financiering van de club, de ontwikkeling en het beheer van de accommodaties, de contacten met externe stakeholders zoals gemeente en sponsoren, etc.

 

We willen dit proces voor en door de leden (en ouders) verder uit laten denken en voeren. Daarom nodigen we jullie uit om op 23 september om mee te praten. Mogelijk doe je al veel, zeer gewaardeerd, vrijwilligerswerk voor de vereniging. Of dat nu wel of nog niet het geval is, graag willen we je ook vragen tijdens de vakantie eens na te denken of en welke rol jij vanuit je eigen professionele achtergrond en/of persoonlijke interesse (verder) kan en wil spelen. We zoeken mensen die dit binnen het bestuur of in commissies willen doen. Ook iedere inbreng op ad-hoc basis is welkom. We zoeken naar een brede groep mensen met kennis en ervaring in o.a. vastgoed(beheer), financiering, gemeentelijke processen (o.a.lobby en onderhandelen), sponsoring, ledenwerving, evenementen, etc. Kortom, wil jij meebouwen aan de verdere ontwikkeling van onze club, stuur dan een mail naar [email protected] Uiterlijk begin september nemen we dan contact met je op.

 

In de tweede helft van oktober/begin november willen we dan een Bijzondere Ledenvergadering organiseren waar het beleidsplan gepresenteerd kan worden en waar mogelijk de nieuwe bestuursleden gekozen kunnen worden.

 

Prettige vakantie en hopelijk tot ziens in een actieve rol binnen onze club!

 

Namens bestuur HCRB en de commissie ‘meerjarenvisie’,

 

Ben van Vulpen

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws


Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast