header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

VERENIGINGS-COMMISSARIS

Nieuws afbeelding 25-1-2015 Is deze vacature iets voor jou? Binnen de nieuwe structuur van de organisatie van HCRB is behoefte aan een verenigings-commissaris. Wat deze functie inhoudt, kun je hieronder lezen. 

Heb je interesse of wil je meer weten? 
Neem dan contact op met onze vice-voorzitter Jeroen Cnossen via [email protected] of spreek één van de andere bestuursleden aan. Functie-omschrijving verenigingscommissaris HCRB


 Doel van de functie

De Verenigingscommissaris is binnen het bestuur van HCRB de eerst verantwoordelijke voor de organisatie van de niet-direct hockey gerelateerde activiteiten. Deze niet-hockey gerelateerde activiteiten zijn belangrijk voor HCRB om haar leden zich thuis te laten voelen binnen de vereniging met als gevolg dat de binding met de leden versterkt wordt. Van belang daarbij is het streven naar een evenwichtig ledenbestand, met als speerpunt het vasthouden en binnenhalen van jong volwassenen binnen de vereniging. Maar vooral ervoor te zorgen dat het gezellig is op HCRB!


 Plaats binnen de vereniging

De Verenigingscommissaris is bestuurslid van HCRB. Een aantal commissies binnen HCRB organiseren activiteiten naast het hockey. Deze commissies worden geleid door een voorzitter. Deze voorzitters hebben echter geen zitting in het bestuur. De Verenigingscommissaris is het aanspreekpunt voor deze commissies en behartigt hun belangen binnen het bestuur. Structureel gaat het om de barcommissie, de toernooicommissie en de jeugdcommissie (ook wel Jeugdbestuur genoemd). Daarnaast kunnen er op ad-hoc basis commissies gevormd worden voor de organisatie van activiteiten, bijvoorbeeld een lustrumcommissie.


Taken Verenigingscommissaris

De belangrijkste taken van de Verenigingscommissaris:

-        -  deelnemen aan bestuursvergaderingen

-        -  afstemming tussen betrokken commissies en bestuur

-        -  enthousiasmeren commissies en leden

-        -  opstellen jaarkalender niet-hockeyactiviteiten

-        -  coachen jeugdbestuur

-        -  zorgen voor continuïteit binnen commissies

-        -  veelvuldig contact met leden

-        -  initiëren activiteiten om leden aan HCRB te binden

-        -  initiëren activiteiten om  nieuwe leden voor HCRB te werven


We zoeken een actief lid of een actieve ouder die zijn of haar steentje bij wil dragen aan de groei en bloei van de vereniging. De persoon moet het leuk vinden om activiteiten te organiseren en daarbij vooral moeten kunnen coördineren en delegeren. Hockeyervaring is geen vereiste. 

Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast