header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

PLANVORMING NIEUW VELD

Nieuws afbeelding 2-3-2015

Vorige week donderdag 26 februari heeft er een kort bericht in het AD gestaan over onze wens voor een vierde veld. Naar aanleiding daarvan zijn wij ook geïnterviewd door Kijk op Reeuwijk-Bodegraven. 

 

Wij willen jullie als leden ook blijven informeren over de vorderingen in dit proces.


Al eerder is door enkele bestuursleden met enkele leden onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor een derde veld in de Reeuwijkse Hout. In de afgelopen zomer is door enkele leden met het bestuur naar de meerjarenplanning van HCRB gekeken. Een aantal issues hieruit is vervolgens besproken in een workshop met leden in september 2014. Mede naar aanleiding van de uitkomsten van deze workshop is toen in de ALV van dit najaar aangekondigd de mogelijkheden van de aanleg van een extra veld verder uit te werken.


Wij hebben in januari jl. een gesprek met de gemeente gehad in verband met de wijziging van het bestemmingsplan voor de Reeuwijkse Hout. Daar hebben we onze wensen nog eens neergelegd. In februari hebben we met enkele leden gesproken over de verdere marsroute naar de aanleg van een nieuw veld. Deze leden zullen de komende maanden het bestuur bijstaan in de planvorming. 


In maart hebben we een workshop met de gemeente over het sportaccommodatiebeleid van de gemeente. Daarna willen we nog een gesprek met de gemeente over de specifieke wensen van HCRB en de mogelijkheden om deze samen met de gemeente te realiseren.  De eerste financïele plannen zullen verder worden uitgewerkt. De eerdere contacten met leveranciers en de KNHB zullen weer worden aangehaald. Het resultaat van dit alles willen wij in de ALV van begin juni aan jullie voorleggen. Wanneer de ALV instemt met de plannen voor de aanleg van een nieuw veld, zullen de voorbereidingen voor de aanleg hiervan kunnen worden gestart. 

Mede naar aanleiding van de eerdere aankondigingen dat wij naar de mogelijkheden van een nieuw veld aan het kijken zijn, bereiken ons de vragen over de toekomst van de locatie Bodegraven. Dit onderwerp hebben we ook met de aanwezige leden besproken tijdens de workshop in september. De voorkeur van het bestuur van HCRB gaat ernaar uit om de locatie Bodegraven open te houden, ook als er een nieuw veld in de Reuwijkse Hout bijkomt. Vooral voor de jongere jeugd is het prettig om ook in Bodegraven te kunnen trainen en spelen.


Mocht je naar aanleiding van dit bericht nog vragen of opmerkingen hebben: wij horen het graag. Je kunt contact met ons opnemen via [email protected]

Namens het bestuur van HCRB,

Jeroen Cnossen, vice-voorzitter 

 

 

Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast