header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

VEILIG SPORTEN

Nieuws afbeelding 2-5-2015

Beleid Sociale Veiligheid

Als Hockey Club Reeuwijk Bodegraven vinden we de zorg voor een sociaal veilige sportomgeving voor iedereen belangrijk. In het bijzonder voor onze jeugdleden. Maatregelen nemen om seksuele intimidatie te voorkomen horen daarbij. En voorbereid zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt. Seksuele intimidatie in de sport komt helaas vaker voor dan je denkt. En elk geval is er één te veel. Daarom heeft de KNHB de preventie van seksuele intimidatie hoog op de agenda staan. En HCRB ook. 

 

Hoewel het moeilijk is om 100% te voorkomen dat er zich ongewenste situaties voordoen, zijn er wel een aantal maatregelen die wij als vereniging nemen om de kans op ongewenst gedrag te verkleinen en zoveel mogelijk te voorkomen.

Op de komende Algemene Ledenvergadering van 2 juni aanstaande wil het bestuur onderstaand beleid Sociale Veiligheid laten vaststellen. Het concept publiceren we nu op de website zodat iedereen in de gelegenheid is om er kennis van te nemen en eventueel te reageren.

Hieronder volgt de inhoud van het beleid Sociale Veiligheid in het kort:

Vertrouwenspersoon

In de Algemene Ledenvergadering zal worden voorgesteld om Ernst Lutgert als vertrouwenscontact-persoon aan te stellen.

De vertrouwenspersoon heeft geen enkele relatie met het bestuur en is dus volledig onafhankelijk. Als je te maken krijgt met vervelende incidenten kun je per mail contact met hem opnemen: 

[email protected]

De vertrouwenscontactpersoon kan fungeren als bemiddelaar, maar hij kan je ook informeren over de te volgen procedures.

 

Aanstellingsbeleid

Voor met name de werving van trainers, coaches en begeleiders hanteert HCRB een aannamebeleid.

Een kennismakingsgesprek, eventueel navragen van een referentie, en ondertekenen van een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) door niet-leden van de KNHB maken daar onderdeel van. Verder formuleren we met elkaar omgangsregels en gedragsregels.

 

VOG-verklaring trainers 18 jaar en ouder

In navolging van andere verenigingen gaat ook HCRB vragen om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan alle trainers van 18 jaar en ouder. 

Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld training geven aan jeugdleden. De VOG wordt ook wel een verklaring van goed gedrag genoemd.

Het verplicht stellen van een VOG voor trainers van 18 jaar en ouder geeft meer inzicht over het verleden van bijvoorbeeld (nieuwe) trainers. En het vermindert de kans dat personen, die eerder elders in de fout zijn gegaan, een functie binnen HCRB kunnen uitoefenen. 

 

Ook HCRB wil zich aan te sluiten bij het beleid van de hockeybond. Met dank aan NOC*NSF is het mogelijk om de VOG gratis aan te vragen via een speciale website. Voor meer informatie: http://www.nocnsf.nl/vog

 

Tot slot: het invoeren van een VOG is geen kwestie van wantrouwen, maar een extra signaal dat we een veilig sportklimaat voor  kinderen/jongeren en kwetsbare groepen binnen HCRB serieus nemen.

 

Heb je vragen of opmerkingen over het concept-beleidsplan? Je kan contact opnemen via [email protected]

 

 

Bijlagen:

-       Beleid SOCIALE VEILIGHEID, Grensoverschrijdend Gedrag en aanvragen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van …… 2015

 

Agenda

16-10 HERFSTVAKANTIE SCHOLEN
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast