header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Competitie

ZAALHOCKEY '15 - '16

Nieuws afbeelding 28-9-2015 In de winterperiode december – februari  gaan onze  teams deelnemen aan de zaalhockey competitie van de KNHB. 
Deelname aan zaalhockey heeft een positieve invloed op het aanleren en verbeteren van technische en tactische vaardigheden. Alle teams ABCD en E worden standaard ingeschreven. 
De kosten voor zaalhockey worden doorberekend in de contributie naar de deelnemende spelers (conform het ALV besluit van mei 2012). 

Periode:

De navolgende weekends staan ingepland: 

05/06 dec (waarvan 5 december tot circa 14.00 uur i.v.m. Sinterklaas), 12/13 dec, 02/03 jan (LET OP: Kerstvakantie), 09/10 jan, 16/17 jan, 23/24 jan, 30/31 jan, 06/07 feb en 13/14 feb als Reserve (extra weekend t.o.v. vorig jaar i.v.m. verwachte uitbreiding aantal teams). 

Contributie zaalhockey

Aan zaalhockey zitten extra kosten verbonden voor zaalhuur, inschrijving KNHB, balken, etc. Het seizoen 2011-2012 is de zaalhockeybijdrage aan de KNHB voor rekening van de club geweest, waardoor de Commissie Hockey geconfronteerd werd met een extra kostenpost van een kleine 10.000 euro. Voor de daaropvolgende seizoenen is besloten aan de deelnemers van zaalhockey een bijdrage op jaarbasis te vragen om deze kostenpost te dekken. Aangezien we de inning van het totale team niet aan de coaches wilden toebedelen, is er besloten om €40,00 hoofdelijk aan alle deelnemende leden te factureren. Dit is goedgekeurd door de leden op de ALV van mei 2012.

Afmelden

Aangezien er ook wedstrijden op andere tijden en op zondag gespeeld kunnen worden, laten we individueel de spelers de keuze om wel of niet deel te nemen aan zaalhockey. Het uitgangspunt is dat iedereen meedoet aan de zaalhockey-trainingen en -competitie. 

Individuele spelers kunnen aangeven niet deel te willen of kunnen nemen aan de zaalhockeycompetitie. Vaak hebben zij andere verplichtingen in de wintermaanden en zeker op de zondagen of zaterdagavonden. Zij zouden dan die bijdrage niet behoeven te betalen. Afmelden dienen zij zelf te doen bij de Commissaris Hockey en voor de inning van de contributie (oktober). De bijdrage voor zaalhockey wordt geïnd bij de totale contributiebetaling. Ben je jeugdlid (A-, B-, C-, D- en E-team) en doe je NIET mee met de zaalhockeycompetitie, dan moet je dat doorgeven voor 1 november van dat jaar aan de commissaris hockey en de penningmeester. Meld het ook aan je coach!

Volgorde van de procedure:

·             1. Coaches inventariseren

·             2. Aangeven voor 1 november 2015 ([email protected]hcrb.nl)

·             3. Teruggave van contributie


Teams meer dan 12 spelers, teruggave regeling.

Soms is het animo erg groot en zijn er deelnemende teams met 15 of 16 spelers of zelfs een record van 19 spelers. Aangezien je met maximaal 12 spelers aan een wedstrijd mag deelnemen heeft dat als gevolg dat er spelers uitgeroosterd dienen te worden. In deze grote teams wordt dus individueel minder gespeeld maar wel de maximale bijdrage aan de spelers gevraagd.

Het bestuur van HCRB heeft besloten, dat er per team maximaal 12 keer €40 = 480 euro betaald dient te worden als het team deelneemt aan de zaalhockey. Teams met meer dan 12 deelnemende leden krijgen aan het einde van het zaalhockey seizoen restitutie boven dit bedrag als team terugbetaald, mits alle individuele spelers de bijdrage betaald hebben. Dit geld zal aan de coaches worden uitbetaald. Het team verdeelt het geld dan zelf onderling. Hoofdelijk terugbetalen, in de cola pot, leuk uitje voor het team, investering in kleding, etc. zijn mogelijkheden om dit geld te verdelen.

Voor meer informatie zie: Reglement - Zaalhockey.pdf

 

Commissie Hockey

e-mail: [email protected]

Bijlage
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast