header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

HCRB WORDT BV

Nieuws afbeelding 30-3-2016

Vereniging HCRB wordt Besloten Vennootschap.

 

Al sinds de fusie van de MHC Bodegraven en HC Reeuwijk is het steeds moeilijker om als vereniging overeind te blijven. Er is een crisis gaande en de kosten stijgen, terwijl de inkomsten uit subsidies, sponsoring en bar steeds meer afnemen. Daarnaast zijn de wensen, behoeften en eisen van de leden zo divers en verschillend dat we daar ook ongenoegen horen omdat we daar niet op kunnen aansluiten. Daarom heeft het bestuur besloten om per 1 april 2016 de vereniging HCRB om te zetten naar een Besloten Vennootschap (BV). Dit betekent dat wij geen leden meer kennen die contributie betalen, maar klanten die diensten afnemen. Met de penningmeester is inmiddels overeengekomen dat wij onze vrijwilligers in dienst gaan nemen en dat wij deze werknemers een marktconform salaris gaan betalen (inclusief sociale afdrachten). Dit betekent een iets andere structuur, maar wel met de garantie dat u nog steeds de gewenste diensten kunt afnemen bij de HCRB. Deze diensten zijn meer en beter gedifferentieerd, zodat u krijgt waarvoor u betaalt en niet betaalt voor wat u niet afneemt.


Een recente inventarisatie heeft het volgende dienstenportefeuille opgeleverd:


1.Wedstrijdabonnement (€ 250,= per jaar): Dit is een dienst af te nemen op naam, en dus alleen voor een spelend lid (kind) en niet voor de niet-spelers (ouders). Hiervoor is uw kind welkom op de wedstrijddag en zal bij het hek worden opgevangen door een professionele wedstrijdbegeleider (coach), dan wel een gecertificeerd taxibedrijf om uw kind te vervoeren naar de uitwedstrijd. Uw kind mag maximaal een uur voor en een uur na de wedstrijd aanwezig zijn op het terrein van de HCRB, anders moeten wij ook opvangkosten in rekening brengen.


2.Trainingsabonnement (€ 500,= per jaar): Bovengenoemd Wedstrijdabonnement, inclusief twee trainingsavonden met een volwaardige en (door de KNHB) gecertificeerde hockeytrainer, trainingsmateriaal en gebruik van velden inclusief lichtgebruik. Uw kind mag maximaal een uur voor en een uur na de training in de kleedkamers aanwezig zijn, maar mag niet in de kantine komen, anders moeten wij ook horecakosten in rekening brengen.


3.Volwaardig abonnement (€ 750,= per jaar): Bovengenoemd Trainingsabonnement, inclusief horecagebruik waarvoor uw kind maximaal een uur voor en een uur na de wedstrijd en maximaal een uur voor en een uur na de training in de kantine aanwezig mag zijn, onder de leiding van volledig opgeleid en gecertificeerd Horecapersoneel (in bezit van EHBO, Sociale HygiĆ«ne en Horecavergunning). Dit is een dienst op naam, maar deze ook kan worden afgenomen door niet-spelers (ouders).


4.VIP abonnement (€ 1.000,= per jaar): Bovengenoemd Volwaardig abonnement, inclusief toegang tot de kantine gedurende de openingstijden van de kantine op alle wedstrijd- en trainingsdagen. Tevens wordt u bij elke aanwezigheid (maximaal 1 X per dag) voorzien door volledig opgeleid en gecertificeerde Horecapersoneel van een hapje (maximaal 6 bitterballen) en drankje (maximaal 1 alcoholische of niet alcoholische consumptie). Dit is een dienst die ook kan worden afgenomen door niet-spelers (ouders).


5.Platina abonnement (€ 1.500,= per jaar): Bovengenoemd VIP abonnement, inclusief toegang tot alle gelegenheden op alle dagen en tijden. U wordt voorzien van een goudkleurig polsbandje en mag altijd aanwezig zijn op het terrein van de HCRB, ook op besloten feesten. Gelieve wel minimaal een uur van tevoren reserveren in verband met het oproepen van gekwalificeerd personeel. Dit is een dienst die kan worden afgenomen door iedereen. Bij dit abonnement zijn allerlei aanvullende diensten af te nemen, zoals haal- en brengservice, afkoop consumpties en VIP arrangementen tijdens (inter)nationale evenementen.


Uiteraard worden met deze bovengenoemde abonnementen alle vrijwillige diensten afgekocht omdat die door de Besloten Vennootschap ingekocht worden bij andere organisaties, zoals horeca verenigingen, schoonmaakbedrijven, klusbedrijven, trainersverenigingen, etc.


Gelieve voor komend jaar aan te geven welke dienst u wenst af te nemen. Dit kan door bijgevoegd formulier af te leveren op de Hap & Tap van vrijdag 1 april aanstaande. Na het afnemen van de dienst (na een jaar gebruik) zal er automatisch een factuur gestuurd worden, waarna u 90 dagen de tijd heeft om te reclameren. Wel is het mogelijk om gedurende het jaar van dienst te wisselen, waarna het factuurbedrag naar rato zal worden aangepast.


Voor meer informatie, e-mail: [email protected]


Het bestuur der HCRB, per 1 april te benoemen als:

Directie HCRB

Bijlage

Agenda

16-10 HERFSTVAKANTIE SCHOLEN
18-10 Herfstkamp
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast