header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

AGENDA ALV 7 JUNI

Nieuws afbeelding 25-5-2016
 Uitnodiging Algemene Leden Vergadering

Alle leden, ouders en verzorgers zijn uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van Hockey Club Reeuwijk Bodegraven.

De vergadering wordt gehouden op 
dinsdag 7 juni 2016 om 20.30u, locatie HCRB Reeuwijkse Hout.

U bent van harte welkom!

De agenda treft u hieronder aan. De complete agenda met bijlagen is per mail aan alle leden en ouders/verzorgers verstuurd.

Namens het bestuur,
Katleen Kraan
secretaris

AGENDA

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Vaststellen verslag ALV 10 november 2015

4. Uitreiking prijzen seizoen 2015-2016

5. a. Commissie Hockey: Terugblik hockeyseizoen 2015 – 2016

5. b. Terugblik Verenigingscommissaris

6. Stand van zaken derde veld Reeuwijkse Hout.

7. Voorbereiding Oprichting Beheerstichting

Toelichting:

Doel is om voorbereid te zijn op de beleidswijziging van de gemeente die inhoudt dat het eigendom, beheer en onderhoud van de sportaccommodaties in Reeuwijk worden overgedragen door de gemeente aan de betreffende sportverenigingen. De voorwaarden waaronder de eigendomsoverdracht aan de stichting zal plaatsvinden en de nadere afspraken tussen de stichting en de vereniging HCRB over het gebruik, beheer en onderhoud van de accommodatie, zullen later dit jaar aan de ALV voorgelegd worden.

 

8. Vaststellen Begroting 2016 – 2017 en contributie 2016 -2017

pauze

9. Nieuwe visie vrijwilligersbeleid: teamorganisatie ter voorbereiding nieuw seizoen en toelichting op Witte Rook-sessies

10. Mutaties bestuur:

            Aan de ALV wordt de volgende mutatie in het bestuur voorgesteld:

            a. Aftredend: Katleen Kraan als secretaris;

b. Verkiesbaar: Annelies Boetes-Draaisma als secretaris.

11. Rondvraag en sluitingAgenda

16-10 HERFSTVAKANTIE SCHOLEN
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast