header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Ledenvisieavond en ledenenquête

Nieuws afbeelding 2-5-2018


 

Het Hockey Technisch Beleidplan (HTB) is van 2012-2017 en moet herzien worden. Hiervoor willen de Commissie Hockey en het bestuur van HCRB graag in dialoog met de leden van HCRB om te kunnen komen tot een door de leden gedragen nieuw Hockey Technisch Beleidsplan. De Commissie Hockey zal een leden visie avond organiseren eind mei /begin juni 2018 om zo inbreng te verzamelen van alle leden en betrokkenen.

 

De onderwerpen die daar besproken worden zullen terugkomen in het HTB en hun operationele uitwerking moeten krijgen op de velden voor de komende seizoenen. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: Selectie bij de Jongste Jeugd, visie op trainingen bij de Jongste Jeugd, trainerscoördinatie, begeleiding hockeykader, carrouseltrainingen, zaalhockey (trainingen en capaciteit), selectiecommissie, etc.

 

Input hiervoor zal een leden enquête zijn, te houden onder de leden, het technisch kader, de TC en het bestuur van HCRB. Via dit leden onderzoek komen de wensen, behoeften, prioriteiten en meningen van HCRB, haar technisch kader en haar leden, duidelijk naar voren.

 

Na afronding van de enquête worden de conclusies, waarderingen en prioriteiten (in behoeften en wensen) gewogen en geordend. Deze zullen dan aan de leden van HCRB gepresenteerd worden tijdens de ledenvisie avond op de club alwaar de CH met de leden van HCRB in dialoog gaat over de uitkomsten van de enquête. Naar aanleiding van de uitkomsten en de dialoog met de leden kan de CH van HCRB een nieuw Technisch Beleidsplan 2018-2023 gaan opstellen.

 

Het bestuur heeft hiervoor een expert ingeschakeld (Jack Jacobs van Sportpeil & Brug8) die ons in dit proces gaat begeleiden. Hij zal in de maand mei een enquête naar alle leden sturen, de gegevens verwerken en de resultaten presenteren op de ledenvisie avond, die hij zal begeleiden. Jack is gecertificeerd Technisch Manager 4 (TM 4) van de KNHB en trainerscoördinator bij HC Hoekse Waard en HC Pijnacker, alwaar hij Heren 1 traint/coacht.

 

Begin mei zullen alle leden/ouders de enquête ontvangen. Wij verzoeken alle leden/ouders deze enquête in te vullen, zodat wij een goede dialoog kunnen voeren over de juiste onderwerpen. Bij voorbaat dank voor jullie medewerking.

 

Namens het bestuur HCRB,

De Commissaris Hockey.

 

Agenda

16-10 HERFSTVAKANTIE SCHOLEN
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast