header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Derde kunstgrasveld gloort voor HCRB

Nieuws afbeelding 18-10-2018


Derde kunstgrasveld gloort voor hockeyclub

Ook goed nieuws voor ESTO en Rohda '76

wo 17 okt 2018

Bodegraven-Reeuwijk - De Hockeyclub Reeuwijk Bodegraven heeft al lange tijd de wens om een derde veld aan te leggen in het sportcomplex in het Reeuwijkse Hout. De HCRB heeft in Bodegraven een derde veld beschikbaar, maar voor een vereniging is het zowel organisatorisch als praktisch lastig om op twee locaties, die enkele kilometers uit elkaar liggen, te moeten acteren. Bij de ondertekening van de nieuwe gebruikersovereenkomst voor het sportcomplex voor de komende twee jaar, greep de hockeyclub dit moment aan om haar voorkeursvariant voor het al zo lang gewenste derde veld te presenteren.


De gebruikersovereenkomst past binnen het proces van de sportharmonisatie. Wethouder Dirk-Jan Knol hoopt ditzelfde te doen met alle buitensportverenigingen, zodat de harmonisatie, na een overbruggingsperiode in 2021, kan worden afgerond. Dan is er binnen de gemeente een eenduidig beleid op het gebied van eigendom en beheer van de accommodaties.

Voorkeursvariant

Uit de afspraken in het coalitieakkoord vloeit voort dat gezocht zou worden naar een oplossing om het derde veld in het Reeuwijkse Hout te realiseren. Dit veld zal dan in de plaats komen van het veld in Bodegraven. Dat biedt mogelijkheden om tegemoet te komen aan de wens om de accommodaties van ESTO en Rohda '76 uit te breiden. Het adviesbureau Sweco heeft onderzoek gedaan naar diverse varianten voor de situering van het derde veld. De landschappelijke inpassing en de bodemgesteldheid zijn daarbij leidende elementen geweest. Zo dient aanleg op een watergang vermeden te worden om later extra bodemzakking te voorkomen. De voorkeursvariant van de HCRB ligt voor een belangrijk deel op het grote parkeerterrein voor het complex, rechts van de ingang.

Wethouder Knol, gemeentelijk directeur Peter van Boggelen, de HCRB-bestuursleden Rolf Bolk en Alexander Knibbeler en beheerder Wolter Duinker benadrukken dat de aanleg van het derde veld nog geen gelopen race is. "De grond is van de Groenalliantie (het vroegere recreatieschap) en die instantie moet dus meewerken om één en ander te kunnen realiseren. De onderhandelingen begonnen moeizaam, maar inmiddels lopen de gesprekken goed en bekijken zij de ideeën vooral op milieuaspecten en de effecten op natuur- en landschap."

Het is de bedoeling dat nog dit najaar door de Groenalliantie gesprekken met alle belanghebbenden in het gebied worden gevoerd, waarna het bestuur een besluit over de medewerking zal nemen.

Nog tijd nodig

Wethouder Knol waarschuwt nog wel voor het feit dat niet gedacht moet worden dat het veld er volgend jaar ligt. "Eerst moet de Groenalliantie akkoord gaan en daarna zal het college moeten besluiten over de vervolgstappen en de wijze van financiering. Van belang bij dit laatste is overigens wel dat de hockeyclub bereid is een substantiële financiële bijdrage te leveren, omdat veel waarde wordt gehecht aan de eenheid die door het derde veld binnen de vereniging zal ontstaan. Ook voor de procedures rond de aanpassing van het bestemmingsplan en een mogelijke natuurcompensatie is tijd nodig."


Tekst en beeld: Bert Verver

Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 

Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast