header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

ALV op 6 juni a.s.

Nieuws afbeelding 27-5-2019

Donderdag 6 juni a.s. vindt om 20.30 uur de ALV plaats. Alle leden zijn van harte uitgenodigd. De agenda is als volgt:

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Vaststellen verslag ALV Januari 2019
4. Uitreiking prijzen
i. Wim Renssen Beker
ii. De Olmen/Kersbokaal
iii. Paulien Bak-Schoo prijs
iv. Van den Wall Bake Plaquette
v. Jan Sipkes Trofee
5. Beheer
i. Besluitvorming renovatie velden Reeuwijkse hout
ii. Voortgang derde veld
iii. Klimaatroute HCRB
6. Financiƫn
i. Vaststellen begroting
ii. Contributie voorstel 2019-2020
7. Commissie Hockey
i. Terugblik
8. Terugblik Verenigingscommissaris
i. Bar
ii. Evenementen
iii. Witte rook sessie
9. Mutaties bestuur (rooster van aftreden, zie onder)
i. Aftreden G.van Rij, commissaris hockey
ii. Aftreden A.Boetes-Draisma, secretaris
iii. Voordragen B.Boetes, Commissaris Hockey
iv. Voordragen V.Klinckenberg, Secretaris en lid commissie Hockey
10. Rondvraag en sluiting


Agenda

16-10 HERFSTVAKANTIE SCHOLEN
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast