header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

HCRB Vitaal de toekomst in - Strategie Sessie

Nieuws afbeelding 26-6-2020


HCRB vitaal de toekomst in - strategiesessies

 

De vereniging dat zijn wij, die maken wij met elkaar!


 

Tijdens de algemene ledenvergadering van 11 juni jl. is het proces van totstandkoming van de nieuwe meerjarenvisie en strategie toegelicht. De ruwe kern van de strategische ambities is:


1. HCRB streeft naar een ledengroei naar ca. 700 leden met de focus op verschillende doelgroepen. Iedereen uit de wijdere regio is welkom.


2. Bij HCRB staat het plezier in hockey en de ontwikkeling van het kind bij training en techniek centraal. Plezier op het veld en langs de lijn.


3. Hockeybeleving bij HCRB is een sportieve en sociale beleving. Je voelt je welkom, je hoort er bij, iedereen telt mee.


4. HCRB is van, voor en door iedereen. Leden en ouders ervaren waardering en verbondenheid met elkaar. Vrijwilliger zijn is een vanzelfsprekendheid en draagt bij aan de sociale cohesie.


5. Bij HCRB speel je van jong tot oud en wil je blijven spelen, zelfs als je verhuist of als je situatie om flexibiliteit vraagt.


 

Deze eerste schets van ambities en doelstellingen is samengesteld door een kerngroep van diverse ouders en leden, die ervaring binnen onze vereniging hebben én die nog een lange toekomst bij HCRB voor zich hebben. De basis voor de strategische analyse was de ledenenquete die begin dit jaar is gehouden. Bij deze nogmaals dank voor het invullen.


Maandag 13 juli gaan we met een groep van ca. 30 enthousiaste mensen aan de slag om de eerste ruwe schets verder uit te werken en de acties te verdiepen. We willen mensen die relatief kort bij de vereniging zijn en de basis van de toekomst van onze mooie vereniging vormen, we willen veel mensen uit Bodegraven met ideeën voor ledenwerving, we willen mensen die trainen of coachen en een visie op de vereniging hebben, we willen oudere jeugd en jong senioren, we willen mensen die bij (willen) dragen aan de gezelligheid op de club,... 


Kortom: alle oudere leden en ouders zijn welkom.


Maandag 13 juli, 19:30u-22:30uur, HCRB clubhuis te Reeuwijk

 

Mede in verband met corona-maatregelen vragen we je zo snel mogelijk je deelname te bevestigen

 

Wil je mee doen? GRAAG! Stuur een berichtje aan [email protected]


 

Het proces HCRB vitaal de toekomst in

Strategisch beleidsplan voor komende jaren, dat we met / voor / door de leden/ouders vorm geven. Vanaf start nieuwe seizoen geven we er met elkaar ook gelijk invulling aan.

Kerngroep 27 mei jl. vanuit meerdere hoeken inzichten verkregen:

 

  • op basis van de opvallende zaken uit de ledenenquête,
  • de Verenigingsmonitor en de omgeving
  • toekomstbeelden deelnemers voor de vereniging
  • én de keuzes (en de argumentatie) waar op te focussen.

 


Naar aanleiding van deze inzichten heeft de kerngroep de ambities en bijbehorende doelstellingen samengesteld in voorbereiding op de volgende bijeenkomst met ca. 35 deelnemers, voor uitwerking en verdieping.

 

De basis van onze huidige beleidsdocumenten zijn van 2014, paar jaar na de fusie. In voorjaar 2018 zijn hockeytechnische verbeteringen obv beleidsavond en enquête vastgesteld. 


Op alle kernpunten zijn verbeteringen gerealiseerd, samen met vele vrijwilligers, in seizoen 18-19 en bij 19-20:

1. Trainingsaanbod

2. Werving trainers

3. Opleiding trainers

4. Werven kader

5. Communicatie naar trainers en technische staf

6. Opleiden coaches

7. Binden jongvolwassenen

 

HCRB heeft dus een traditie van ledenraadpleging en het met/voor elkaar vormgeven van onze vereniging. Daarom is tijdens de ledenvergadering van 28 november 2019 het nieuwe strategieproces toegelicht en zijn we nu met enthousiasme aan de slag.

Agenda

16-10 HERFSTVAKANTIE SCHOLEN
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast