header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Corona nieuws HCRB

Op deze pagina zijn alle corona berichten van HCRB te vinden onder elkaar.


 

KNHB besluit: Alle competities beëindigd, met uitzondering van Hoofdklasse

De KNHB heeft vrijdag 23 april naar aanleiding van het door de overheid gepubliceerde openingsplan en de persconferenties van 13 en 20 april 2021 besloten alle competities van seizoen 2020-2021 te beëindigen. Uitzondering hierop vormen de Hoofdklasse Dames en Tulp Hoofdklasse Heren. Helaas ontbreekt het perspectief dat competities met de reguliere indeling dit seizoen nog tijdig kunnen worden hervat. Je leest een uitgebreide toelichting op dit besluit in dit artikel.


Persconferentie 20 april 2021

Een van de versoepelingen van de coronamaatregelen is ook van invloed op de sport. Nu de avondklok wordt afgeschaft, kan er vanaf 28 april ’s avonds in elk geval weer wat langer getraind worden. De overige nu geldende maatregelen blijven van kracht.

Persconferentie 13 april 2021

Tijdens de persconferentie van dinsdag 13 april heeft de overheid aangegeven dat de huidige lockdown tot minimaal 28 april wordt verlengd. Dit betekent dat alle bestaande maatregelen blijven gelden en er geen versoepelingen zijn aangekondigd. Samen met NOC*NSF en de andere sportbonden gaan we het openingsplan bestuderen. Zodra er meer informatie bekend is, zullen wij de verenigingen en hockeyers hierover informeren.

Voor de hockeysport betekent dit concreet:

 • Hockeyers tot en met 26 jaar mogen op de eigen vereniging trainen en onderling spelen zonder beperkingen.
 • Hockeyers vanaf 27 jaar mogen alleen trainen in (maximaal) 4-tallen met inachtneming van de afstandsregels. Dat betekent dat zij tijdens de training 1,5 meter afstand moeten houden.
 • Wedstrijden tussen verenigingen zijn niet toegestaan.
 • Topsporters mogen wel trainen en competitie spelen. Sinds 8 december vallen spelers en speelsters uit de beide Hoofdklassen onder deze benoemde groep topsporters. Dit betekent dat Hoofdklasseteams wel, onder strikte voorwaarden, weer mogen trainen en competitie spelen.

Uitgebreide informatie over de protocollen tijdens het sporten lees je in het protocol verantwoord sporten dat door NOC*NSF in samenwerking met de sportbonden is opgesteld.

Competities 2020-2021

Veel hockeyers en verenigingen geven aan nog graag competitie te willen spelen. Op die manier krijgen we weer meer reuring op de vereniging en kunnen we het verenigingsleven weer opstarten. En hoewel het passen en meten wordt, zijn er op dit moment nog voldoende weekenddagen beschikbaar om daar invulling aan te geven. Daarom is de KNHB er nog altijd alles aan gelegen om, zodra dit door de overheid wordt toegestaan, wedstrijden te organiseren. In het nieuwsbericht van 26 maart lees je de update van de competitieleiding naar aanleiding van de persconferentie van 23 maart 2021.

 


Persconferentie 8 maart 2021 
Maandagavond 8 maart liet het kabinet weten dat de huidige lockdown in ieder geval verlengd wordt tot en met 30 maart. Wel vindt er met ingang van dinsdag 16 maart 2021 een kleine aanpassing plaats voor de senioren van 27 jaar en ouder. Vanaf deze datum mogen zij in groepjes van maximaal vier personen trainen, mits zij onderling 1,5 meter afstand houden.

Samengevat gelden m.i.v. 16 maart voor de buitensport de volgende regels:

 • (Jongste) jeugdteams mogen zonder beperkingen trainen en intern binnen de vereniging onderlinge wedstrijden spelen. Zij mogen geen competitie spelen.
 • Jongeren en jong volwassenen t/m 26 jaar mogen in teamverband trainen en binnen de vereniging onderling wedstrijden spelen. Zij mogen geen competitie spelen.
 • Senioren van 27 jaar en ouder mogen in groepjes van maximaal vier personen en met anderhalve meter afstand trainen. Zij mogen geen onderlinge wedstrijden of competitie spelen.
 • Topsporters mogen wel trainen en competitie spelen. Sinds 8 december vallen spelers en speelsters uit de beide Hoofdklassen onder deze benoemde groep topsporters. Dit betekent dat Hoofdklasseteams wel, onder strikte voorwaarden, weer mogen trainen en competitie spelen.

Uitgebreide informatie over de protocollen tijdens het sporten lees je in het protocol verantwoord sporten dat door NOC*NSF in samenwerking met de sportbonden is opgesteld

 


Update naar aanleiding van invoering avondklok
Het coronavirus drukt nog altijd zwaar op onze maatschappij. Ook de sportwereld piept en kraakt onder de vele maatregelen die volgens de overheid en experts nodig zijn om het virus in te dammen. Afgelopen woensdag werd het al geldende coronamaatregelenpakket uitgebreid met een aantal aanvullende maatregelen. Donderdag werd hier op verzoek van het kabinet door de Tweede Kamer ook de avondklok als maatregel aan toegevoegd. Van de nieuwe aanscherpingen is met name de avondklok direct van invloed op de hockeysport.

Vanaf zaterdag 23 januari tot en met (in elk geval) dinsdag 9 februari moeten mensen vanaf 21.00 uur thuis zijn tenzij zij tot een uitzonderingsgroep behoren. Deze beslissing vraagt veel van vrijwilligers op de verenigingen. Het betekent concreet voor de hockeysport dat de KNHB verenigingen vraagt de jeugdtrainingen zo in te plannen dat kinderen en begeleiders buiten kunnen sporten en vervolgens op tijd thuis kunnen zijn. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor alle senioren die, wanneer zij in tweetallen en op anderhalve meter afstand trainen, ook tijdig thuis moeten kunnen zijn.
De KNHB is ondanks deze zware aanvullende maatregel verheugd te kunnen constateren dat sporten voor jeugd nog altijd zonder beperkingen mogelijk is. Sport vormt naar onze mening een belangrijk deel van de oplossing. In een tijd waarin jeugd veel beperkingen ervaart, heeft de overheid gelukkig ook oog voor het belang van kinderen om buiten én onder goede begeleiding te kunnen blijven sporten. Zowel fysiek als mentaal vormt sport juist nu een belangrijke uitlaatklep voor deze groep. De minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, onderstreepte deze zienswijze van het OMT en de overheid nogmaals in zijn kamerbrief van vorige week, waarin hockeyvereniging Zwaluwen uit Utrecht met hun jeugdaanbod zelfs specifiek als voorbeeld werd genoemd.
Maar daarnaast vindt de KNHB het belangrijk aan te geven alle begrip te hebben voor kinderen, ouders of verenigingen die het niet prettig vinden onder deze omstandigheden de activiteiten voor jeugd te continueren. Daarom willen we hierbij benadrukken dat het vanzelfsprekend voor iedere vereniging, ouder of hockeyer mogelijk is om hier een eigen afweging over te maken en geen gebruik te maken van de mogelijkheden die de overheid op dit moment biedt.

Net als alle hockeyers en verenigingen hoopt de KNHB dat na deze verzwaring van de maatregelen het ook weer mogelijk gaat zijn om langzaamaan versoepelingen door te voeren. De KNHB blijft samen met de andere sportbonden en NOC*NSF de ontwikkelingen nauwlettend volgen. De volksgezondheid staat op dit moment centraal en op nummer een, maar zodra het volgens de overheid mogelijk is, hoopt de KNHB dat bijvoorbeeld de senioren in elk geval op de eigen club weer snel – zonder beperkingen – van de hockeysport, kunnen genieten.
Uitzondering op avondklok voor Tulp Hoofdklasse Heren en Hoofdklasse Dames
De overheid heeft een aantal uitzonderingen benoemd. Er zijn groepen aangewezen die – alleen indien echt noodzakelijk – toch op straat mogen zijn na ingang van de avondklok. Daaronder vallen ook de aangewezen topsporters die op dit moment mogen trainen zonder beperkingen en wedstrijden kunnen spelen. De teams uitkomend in de Tulp Hoofdklasse Heren en Hoofdklasse Dames maken deel uit van deze uitzonderingsgroep.
De KNHB doet een dringend beroep op de betreffende verenigingen, teams en begeleiders om, ondanks deze uitzonderingspositie, er voor te zorgen trainingsactiviteiten overdag dan wel aan het begin van de avond plaatsvinden zodat alle hockeyers en begeleiders om 21.00 uur thuis kunnen zijn.
Werkgeversverklaringen

Is het echt niet mogelijk overdag/begin avond te trainen, dan kunnen Hoofdklasseverenigingen gebruik maken van de ‘werkgeversverklaring avondklok’ die de overheid heeft opgesteld. Alleen spelers, begeleiders en eventueel ander ‘trainingspersoneel’ dat ook echt aanwezig moet zijn om de training mogelijk te maken, komen voor een ondertekende verklaring in aanmerking. Naast deze werkgeversverklaring moet elk individu ook een getekende persoonlijke verklaring op zak hebben, de eigen verklaring avondklok. Handhavers kunnen iedereen die na 21.00 uur niet thuis is, vragen om deze verklaringen. Wie de formulieren op dat moment niet kan tonen, krijgt een boete.

(Oefen)wedstrijden
In het geval van een (oefen)wedstrijd die ondanks alle inzet echt alleen in de avond gespeeld kan worden, dragen de verenigingen zorg voor de werkgeversverklaringen van hun eigen spelers en begeleiders. De ontvangende vereniging zorgt bovendien voor verklaringen voor het benodigde wedstrijdpersoneel. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de corona coördinator of HC. De KNHB tenslotte zorgt in geval van wedstrijden voor de verklaringen voor de noodzakelijke scheidsrechters en eventueel andere noodzakelijke officials namens de KNHB.


Corona en het spelen van (competitie)wedstrijden

09 december 2020

   

Helaas bracht de persconferentie voor het grootste deel van de hockeysport nog geen verdere versoepelingen. Voor senioren geldt nog altijd dat het alleen in groepjes van vier en met anderhalve meter afstand mogelijk is te trainen. Afhankelijk van de ontwikkelingen rond het virus in Nederland zijn er wellicht in januari versoepelingen mogelijk, wellicht eerst tot en met 27 jaar.

De KNHB pleit er zoals bekend al langere tijd voor senioren net als de jeugd te behandelen en zonder beperkingen op de eigen vereniging te laten trainen en spelen. We blijven hiervoor aandacht vragen omdat we ervan overtuigd zijn dat sport een van de oplossingen is in deze tijd en zeker buiten geen extra risico’s met zich meebrengt.


De Rijksoverheid gaf 8 december op haar site wel heel onverwacht aan dat het kabinet plannen heeft om de topcompetities in de sport weer op te starten met trainingen en wedstrijden. Deze plannen moeten nog goedgekeurd worden door de Tweede en Eerste Kamer maar bieden de Hoofdklasse Dames en Heren, net als topcompetities in andere sporten, op korte termijn perspectief. Hoogstwaarschijnlijk zullen de teams in beide Hoofdklassen alleen onder bepaalde voorwaarden mogen trainen en spelen (zonder publiek). Onderdeel van die voorwaarden kan bijvoorbeeld een specifiek testprotocol zijn, maar hierover is verder nog geen informatie bekend. De versoepeling voor de topsport in Nederland zou in kunnen gaan per 17 december.


Of we nu kunnen starten in januari of februari, in beide gevallen maken we eerder dan normaal gebruik van de velden. Daarom heeft de KNHB met diverse partijen waaronder leveranciers van kunstgrasvelden, EHF en FIH contact gehad over de (on)mogelijkheid van het bespelen van kunstgrasvelden (water-, semi- of zandvelden) in de winterperiode. In onderstaande veelgestelde vragen vind je daarom allerlei informatie met betrekking tot de consequenties van het herstarten van de competities, de formats en het bespelen van de velden in de winter.


Scenario’s hervatting veldcompetities

Het besluit van de overheid zorgt er ook voor dat alle veldcompetities nog niet herstart kunnen worden. Begin november heeft de KNHB in een nieuwsbericht een aantal scenario’s gepresenteerd voor hervatting van de veldhockeycompetities. Eerder werd de KNHB door overheidsbesluiten helaas gedwongen de zaalhockeycompetities en midwintercompetities te annuleren. Belangrijk uitgangspunt voor de KNHB is en blijft dat alle veldcompetities worden hervat zodra dat door de overheid weer wordt toegestaan.


Hoewel het nog niet helemaal is uitgesloten dat de competities in januari weer opgestart kunnen worden, concludeert de KNHB op basis van de persconferentie van 8 december jl. dat een herstart in de maand januari hoogstwaarschijnlijk niet tot de mogelijkheden behoort. De KNHB bereidt zich daarom vanaf nu vooral op het tweede scenario dat we ruim een maand geleden presenteerden. Dat scenario 2 lichten we hieronder nogmaals nader toe.


Belangrijk uitgangspunt is dat alle competities worden hervat zodra dat door de overheid weer wordt toegestaan.


Scenario (2): starten met competities in februari


Wanneer de competities rond februari weer mogen worden hervat, geldt dat er direct weer competitie wordt gespeeld zodra dit door de overheid wordt toegestaan.


De volgende uitgangspunten gelden:


De competities zijn zoals bekend half oktober, vlak voor de herfstvakantieperiode, gestaakt. Op dat moment hadden de meeste seniorenteams zes van de elf wedstrijden voor de winterstop gespeeld en de jeugd heeft, op enkele B-teams na, de voorcompetities afgerond.

Alle seniorenteams (met uitzondering van de 1e teams die uitkomen in de bondscompetitie – dit betreft de Promotieklasse tot en met de 4e Klasse), jeugdteams en jongste jeugdteams vervolgen direct als dat kan de competities en halen de tot nog toe niet gespeelde wedstrijden in februari in. In maart wordt het seizoen dan zo snel mogelijk zoals te doen gebruikelijk voortgezet.

Bij de 1e teams die uitkomen in de bondscompetitie (Promotieklasse tot en met 4e Klasse) blijven we  rekening houden met een naar omstandigheden reële voorbereidingstijd rekenend vanaf het moment dat de teams de groepstrainingen weer kunnen hervatten.

Omdat het aantal speeldagen tot en met einde seizoen bij een herstart in februari minder groot is en hierdoor tijd voor een herindeling ontbreekt, bestaat de kans dat met name bij de jeugd aanpassingen in het competitieformat noodzakelijk zijn. De competitieleiding van de KNHB werkt dit de komende weken nader uit waarbij het streven blijft evenveel wedstrijden te spelen als in andere seizoenen (18 tot 22). Wellicht moet het seizoen daarvoor verlengd worden tot en met de 1e week van juli.


Mocht uiteindelijk blijken dat de competities pas eind februari of in maart kunnen worden hervat, dan bestaat de kans dat het aantal wedstrijden moet worden teruggebracht om competities wel volledig te kunnen uitspelen.


Uitzondering Hoofdklasse

De KNHB is verheugd dat de overheid heeft besloten dat teams uit de Hoofdklasse vanaf 17 december a.s. weer mogen trainen en competitie spelen. (nb. dit moet nog wel worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer). Op dit moment voeren wij overleg met de overheid, NOC*NSF en andere sportbonden over de voorwaarden waaronder dit mogelijk is. We proberen de informatie hierover zo snel mogelijk met de desbetreffende verenigingen te delen.


Daarnaast is de competitieleiding in gesprek met de HHcv over de datum waarop de competities zullen worden hervat en wanneer de gemiste rondes worden ingehaald. Zodra hier meer informatie over bekend is, zullen we ook dit laten weten.


Accommodaties

Tot slot vindt de KNHB het belangrijk op te merken dat we ons beseffen dat accommodaties en velden in het kader van de geschetste scenario’s gebruikt moeten kunnen worden in een periode die we normaal niet inzetten voor competitiewedstrijden. Met betrekking tot bijvoorbeeld het bewateren van velden of toestemming om velden/accommodaties te gebruiken, heeft de KNHB veelvuldig overleg met NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). De KNHB adviseert verenigingen in elk geval ook zelf hierover contact op te nemen met de eigen gemeente. Meer informatie over onder andere de bespeelbaarheid van velden is opgenomen onder de veelgestelde vragen over competitie in ons coronadossier.


Richtlijnen en afspraken

Om ervoor te zorgen dat we met elkaar kunnen blijven sporten, is het van groot belang dat iedereen zich houdt aan de speciale richtlijnen en afspraken vanuit de overheid en veiligheidsregio’s. Daarnaast heeft NOC*NSF specifieke richtlijnen voor de sport opgesteld. Deze maatregelen en richtlijnen heeft de KNHB vertaald naar de hockeysport. De KNHB vraagt iedereen (verenigingen, hockeyers, vrijwilligers en hockeyfans) onderstaande richtlijnen goed door te nemen, zodat we er gezamenlijk zorg voor kunnen dragen dat we competitie kunnen blijven spelen op een veilige en verantwoorde manier.


Basisregels voor de sport

De KNHB roept iedereen allereerst op om alle overheidsrichtlijnen in acht te nemen. Houd je aan alle adviezen:


Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.

Houd 1,5 meter afstand.

Beperk je reisbewegingen.

Vermijd drukte.

Was vaak je handen.

Houd je ook aan de regels met betrekking tot thuisblijven c.q. in quarantaine gaan wanneer je dit gevraagd wordt of wanneer je klachten hebt.


Richtlijnen hockeysport

Daarnaast heeft de KNHB een aantal richtlijnen opgesteld die betrekking hebben op de hockeysport. Deze informatie vind je hieronder.


Let op: per veiligheidsregio kan de situatie verschillen. Houd daarom ook de website en app van je vereniging goed in de gaten! 


Algemeen

Op alle niveaus volgt de KNHB de overheidsrichtlijnen.

Positief geteste spelers of spelers die verplicht worden gesteld in quarantaine te gaan, blijven thuis en nemen niet deel aan (oefen)wedstrijden, trainingen of eventuele andere clubactiviteiten.

Bij een positieve test binnen een team, bepaalt de GGD op basis van bron- en contactonderzoek de gevolgen voor de rest van het team. Als hockeyers tijdens een (oefen)wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon verblijven, wat in de regel zo is, dan zal de GGD teamgenoten zien als ‘overige niet nauwe contacten’. Deze spelers mogen blijven deelnemen aan wedstrijden en trainingen maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt. Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid!

De thuisvereniging is verantwoordelijk voor de organisatie en naleving van de coronaregels van de overheid en stelt een coronacoördinator aan.

De veiligheidsregio’s in Nederland werken met verschillende noodverordeningen, afgestemd op de specifieke regio. Hierdoor kunnen de maatregelen per vereniging verschillen. Heb je vragen over de geldende noodverordening in jouw gemeente? Neem dan contact op met de handhavers van de eigen gemeente.

1,5 meter afstand

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en ten opzichte van volwassenen geen afstand te houden.

Voor leden uit hetzelfde huishouden geldt dat ook zij onderling geen afstand hoeven te houden.

Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden maar moeten dit wel tot volwassenen.

Volwassen dienen te allen tijde afstand te houden ten opzichte van elkaar en jongeren vanaf 13 jaar.


 


Landelijke maatregelen per woensdag 4 november 22.00 uur

De KNHB heeft kennisgenomen van de persconferentie van de overheid op dinsdag 3 november waarin een tijdelijke verzwaring van de maatregelen is aangekondigd. Hieronder zijn de hoofdlijnen van de maatregelen met betrekking tot de sport te vinden.

De overheid heeft de volgende maatregelen vastgesteld per 4 november 22.00 uur:

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in groepjes met niet meer dan twee personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Uitgezonderd zijn: Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal)
 • Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

Let op: de leeftijdsgrenzen kunnen voor de hockeysport als volgt geïnterpreteerd worden:

alle teams die jeugdcompetities spelen, vallen onder de regeling voor kinderen tot 18 jaar en mogen dus sporten in teamverband en wedstrijden spelen tegen jeugdteams van de eigen vereniging op de eigen club.

 


Landelijke maatregelen per woensdag 14 oktober 22.00 uur

De KNHB heeft kennisgenomen van de persconferentie van de overheid op dinsdag 13 oktober. Hieronder zijn de hoofdlijnen van de maatregelen met betrekking tot de sport te vinden. De KNHB heeft overleg gevoerd met andere sportbonden en NOC*NSF om te bepalen wat de nieuwe maatregelen specifiek inhouden. Op basis van die informatie is het sportprotocolinmiddels aangepast en zijn ook de veelgestelde vragen aangepast.

De overheid heeft de volgende maatregelen vastgesteld per 14 oktober 22.00 uur:

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Uitgezonderd zijn: Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal)
 • Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

Let op: de leeftijdsgrenzen kunnen voor de hockeysport als volgt geïnterpreteerd worden:

alle teams die jeugdcompetities spelen, vallen onder de regeling voor kinderen tot 18 jaar en mogen dus sporten in teamverband en wedstrijden spelen tegen jeugdteams van de eigen vereniging op de eigen club.
30-9-2020

Beste leden, ouders en verzorgers,

 

Zoals bekend heeft de overheid dinsdag 29 september verdere maatregelen genomen om het coronavirus in te dammen. Nu zult u zich misschien wel afvragen wat betekent dit voor HCRB. Daarom sturen wij als bestuur u deze mail met de maatregelen die het bestuur van HCRB heeft genomen. De meesten van deze maatregelen komen uit het protocol van NOCNSF verantwoord sporten. Deze is terug te vinden op de website van de KNHB.

 

• Het clubhuis en de bar is voor de aankomende weken niet open. Ook niet voor teamactiviteiten. 

 

• Vanuit de KNHB is het advies om de kleedkamers ook te sluiten, wij zullen de kleedkamer open laten voor de keepers en de WC. De kleedkamer mag niet gebruikt worden als verzamel- of hangplek voor spelers of andere mensen. 

 

• Het verzamelen voor een wedstrijd gebeurt maximaal 45 minuten van te voren voor een thuiswedstrijd. En buiten het hek voor een uitwedstrijd.

 

• Bij uitwedstrijden van jeugdleden vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Echter stelt HCRB er een maximum aan van 5 begeleiders per team, de coach wordt niet meegeteld in de 5 begeleiders. 


• Als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit van een sporter dan is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden.


• Voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd).


• Toeschouwers zijn vanaf 29 september 18.00 uur niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar de thuiswedstrijd van hun sportende kind willen kijken of voor ouders die willen kijken bij een training. 


• Omdat het altijd leuk is om een hockeywedstrijd te kijken zal HCRB de wedstrijden van Veld 1 uitzenden via YouTube. 


De wedstrijden van aankomende zaterdag kunnen gekeken worden via de volgende links:

HCRB JD1 - Alphen JD3 --> https://youtu.be/pboUlRxKKgY 

HCRB MD2 - Leonidas MD5 --> https://youtu.be/oN9VZ7wHcQI 

HCRB JB2 - Ypenburg JB2 --> https://youtu.be/7c_WuM2zu0o 

HCRB MC1 - Berkel Rodenrijs MC5 --> https://youtu.be/FA5rwuxlfiQ 

HCRB JA1 - Zoetermeer JA1 --> https://youtu.be/TlgSZkY_phw 


Als bestuur zullen wij u natuurlijk op de hoogte houden als er veranderingen plaatsvinden in deze maatregelen. Bovenstaande maatregelen gelden in ieder geval tot en met de herfstvakantie.


Met vriendelijke groet namens het bestuur van HCRB


Vincent Klinckenberg 

Secretaris HCRB

 
 
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast