header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Evenementen en Verhuur

 

Aanmelding van team- of clubevenementen kan via het aanmeldformulier. Het evenement wordt dan opgenomen in de activiteitenkalender en de juiste ondersteuning kan worden georganiseerd.

Voor alle vragen over evenementen en de verhuur van de accommodatie Reeuwijkse Hout kunt u zich wenden tot de Verenigingscommissaris:

Vincent Klinckenberg, email: [email protected]


Reglement – Clubhuis- en/of veldhuur

Per 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet gewijzigd. Als gevolg van deze wijziging is de gemeente Bodegraven Reeuwijk verplicht om zelf regels op te stellen over alcoholverstrekking. Naast de regels over alcoholverstrekking heeft de gemeente ook regels opgesteld om oneerlijke concurrentie tussen horeca-exploitatie bij sportverenigingen/stichtingen en commerciële horecabedrijven te beperken. Dit wordt aangeduid als para commerciële activiteiten als er horeca activiteiten plaatsvinden bij een vereniging die geen direct of indirect verband houden met de hoofddoelstelling van de vereniging. De hockeyclub HCRB heeft zich te houden aan de volgende regels:

Paragraaf 3 Paracommercie bepalingen

Artikel 10 Toegelaten horeca-activiteiten

1. De sportvereniging zal slechts die horeca-activiteiten uitoefenen met inachtneming van het hierna onder 2. en 3. bepaalde. De sportvereniging zal geen horeca-activiteiten uitoefenen ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privé-sfeer van leden en bijeenkomsten voor niet-leden. Het bestuur zal hierop toezien.


2. De horeca-activiteiten worden door de sportvereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van de sportvereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder 3. bepaalde.


3. Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de sportvereniging jegens niet bij de sportvereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend één uur vóór, tijdens en één uur ná:
- wedstrijden;

- trainingen;

- overige activiteiten van de sportvereniging binnen het kader van de doelstelling, te weten het doen beoefenen en het bevorderen van sport, alsmede het stimuleren en  organiseren van activiteiten die in het kader van de sport de ontwikkeling, de vorming en de recreatie van de mens beogen.


4. Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal de kantine en/of de inventaris (met name het meubilair en het serviesgoed) niet door de sportvereniging aan derden worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld.


5. Geen reclame mag worden gemaakt door de sportvereniging voor nietbinnen de doelstelling vallende resp. andere horeca-activiteiten dan die welkezijn toegelaten.


Dit heeft geleid tot het volgende beleid inzake het beschikbaar stellen van het clubhuis en/of de velden:


 • Verhuur moet aan leden zijn en dient hockey gerelateerd of maatschappelijk breed sport-gerelateerd te zijn.
 • Gebruik van het clubhuis betekent dat je ook gebruik maakt van de bar of relaties van de club, mede de sponsorrelatie. Gebruik helemaal om niet (gratis) kan daarom ook niet.
 • Er is een reserveringssysteem voor clubhuis/bestuurskamer, zodat duidelijk is wanneer het beschikbaar of bezet is.
 • Hockeyactiviteiten (wedstrijden en trainingen) gaan altijd voor en indien die niet samengaan met de andere activiteiten, heeft hockey altijd voorrang en zal de andere activiteit moeten wijken.
 • In principe wordt er zelf schoon gemaakt (bezemschoon) en is er afstemming over bargebruik met de Barcommissie.
 • Coördinatie (ook voor reservering) ligt bij Verenigingscommissaris.
 • Aanvragen dienen ruim van te voren (minimaal vier weken van te voren) te gebeuren via mail op: [email protected]
 • Veldhuur voor bijvoorbeeld sportdagen van scholen (dus inclusief kleedkamers, maar zonder bargebruik) is EUR 60, - p.u., met een minimum van EUR 200,- per evenement.
 • Kosten berekening aan leden:
 • Huur: EUR 250,- per evenement, ter tegemoetkoming aan de energie, schoonmaak en vuilafvoerkosten
 • Bargebruik: Reguliere verkoopprijzen.

Bestuur HCRB


 

Agenda

Nog geen agenda punten.
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast