header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Het Sponsorbeleid van HCRB

Het doel van de Sponsorcommissie is: "HCRB te voorzien van extra (financiële) middelen om de sportieve en recreatieve activiteiten zowel in de breedte als in de diepte verder te kunnen ontwikkelen.”


Hockey is een sport met een goed imago en wordt gekenmerkt door fairplay. Door sponsoring van een hockeyclub, -team of andere aan de sport gelieerde zaken bereikt u een interessante doelgroep, de leden en achterban van de club.


Sportsponsoring vormt voor iedere sportvereniging een onmisbare bron als het gaat om het voortbestaan en ontwikkeling van de club. Het is daarmee nog altijd een zeer ‘sympathiek’ instrument waarmee u uw communicatiestrategie kunt ondersteunen. Het stelt u immers in staat om uw bedrijfsnaam, product of dienst dynamisch te presenteren, terwijl u tevens een belangrijke rol speelt als supporter van uw favoriete sportclub of team. Sponsoring door uw bedrijf levert een belangrijke (financiële) bijdrage aan de (her)structurering van onze club. Voor uw bedrijf heeft dit verschillende voordelen. Het is een uitstekende manier om op een sportieve wijze de naamsbekendheid van uw bedrijf te vergroten.


In de praktijk houdt het sponsorbeleid in dat ieder initiatief om HCRB te sponsoren vooraf de goedkeuring van de sponsorcommissie behoeft. In bijzondere gevallen vraagt de sponsor-commissie formeel toestemming van het bestuur. Daarnaast is de reclame-uiting onderhevig aan het reglement van de KNHB en dat van HCRB. Individuele sponsorinitiatieven rond een team zonder goedkeuring zijn onwenselijk en niet toegestaan.


Uitsluitend door tussenkomst en na schriftelijk instemming van de sponsorcommissie vooraf, kunnen afspraken gemaakt worden over reclame-uitingen en sponsoring op kleding, dan wel aan, op of in de accommodaties van HCRB en de aldaar georganiseerde evenementen.

 

Agenda

Nog geen agenda punten.
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast